Aanvraagprocedure

Let op: vanaf 1-1-2019 worden uitsluitend digitale aanvragen in behandeling genomen.

Aanvragen kunnen uitsluitend via het onderstaande  formulier worden ingediend. Bij uw aanvraag dient u het projectplan, de begroting en een begeleidende brief toe te voegen.

Het bestuur vergadert slechts enkele keren per jaar. U kunt aanvragen voor projecten binnen Nederland indienen vóór 1 januari, vóór 1 april of vóór 1 september. 

Aanvragen voor projecten uit derde wereldlanden dienen tussen 1 januari en 1 april te worden ingediend. Voor projecten uit derde wereldlanden is slechts een beperkt budget beschikbaar. Voor deze projecten gelden een aantal aanvullende criteria.

  • Alleen aanvragen tot € 3.000,- worden behandeld
  • Aanvragen kunnen uitsluitend in de periode tussen 1 januari en 1 april worden ingediend.
  • Kleinschalige projecten: max. projectomvang € 50.000 – € 100.000
  • Geen bouw, geen zorg
  • Buiten Europa
  • ANBI status
  • Toewijzing max 3 keer achter elkaar
  • Aanvragers woonachtig in de noordelijke regio

Voor wie wilt u de aanvraag indienen?

Contactgegevens aanvrager

Projectomschrijving

Bijlagen

Via de onderstaande knoppen kunt u uw projectplan, begroting en begeleidende brief met motivatie toevoegen.
Bij voorkeur in pdf formaat, eventueel in Word formaat.